Wykonanie przyłączy energetycznych ekranów LED

Wykonanie przyłącza z rozdzielni NN, uzbrojenie i podłączenie tablicy ekranu LED oraz adaptacja rozdzielni NN