Poniżej przedstawiamy cennik na wybrane usługi oferowane przez naszą firmę.
W zależności od zaawansowania technologicznego instalacji elektrycznej, potrzeb i życzeń klientów. Wszystkie ceny są konsultowane i ustalane indywidualnie z klientem i podlegają negocjacjom.
W przypadku kompleksowej realizacji zlecenia udzielamy rabatów na wybrane usługi.
Wszystkie podane ceny, są cenami netto, na wykonane usługi wystawiamy fakturę VAT
Instalacje wykonujemy z materiałów własnych lub nam powierzonych.


Montaż instalacji (bez materiału):   szt.

Gniazdo trójfazowe 400V     60 zł

Gniazdo jednofazowe 230V     25 zł

Łącznik instalacyjny     25 zł

Łącznik instalacyjny ( schodowy, krzyżowy )     25 zł

Gniazdo antenowe ( RTV )     25 zł

Gniazdo telefoniczne ( RJ11/RJ12 )     25 zł

Gniazdo komputerowe ( RJ45 )     25 zł

Gniazdo głośnikowe     25 zł

Punkt instalacji alarmowej     25zł

Punkt domofonowy     45 zł

Punkt videodomofonowy     60 zł

Wykucie bruzdy pod przewód/kabel (cegła) m.b.     5 zł

Wykucie bruzdy pod przewód/kabel (beton) m.b.     10 zł

Fugowanie i zatarcie wykonanych bruzd m.b.     10 zł

            

Montaż osprzętu (bez materiału):   szt.

Montaż gniazda jednofazowego 230V     10 zł

Montaż gniazda trójfazowego 400V     30 zł

Montaż łącznika instalacyjnego     10 zł

Montaż łącznika instalacyjnego ( schodowy, krzyżowy )     od 10 zł

Montaż łącznika sterowania roletami elektrycznymi     10 zł

Montaż oprawy oświetleniowej wew.     od 15 zł

Montaż oprawy oświetleniowej zew. ( na budynku )     od 20 zł

Montaż gniazda antenowego ( RTV )     15 zł

Montaż gniazda telefonicznego ( RJ11/RJ12 )     15

Montaż gniazda komputerowego ( RJ45 )     15

Montaż gniazda głośnikowego     15 zł

Montaż wentylatora     20 zł

Montaż czujki ruchu     15 zł

Montaż domofonu     od 250 zł

Montaż videodomofonu     od 300 zł

Montaż szyny uziemiającej/wyrównawczej     30 zł

Podłączenie kuchni elektrycznej     50 zł

            

Montaż rozdzielnicy (bez materiału):   szt.

Osadzenie rozdzielnicy 12 - 24 modułów     60 zł

Osadzenie rozdzielnicy 36 - 48 modułów     100 zł

Osadzenie rozdzielnicy 56 - 104 modułów     150 zł

Zamontowanie i podłączenie w rozdzielnicy 1 modułu     10zł

            

Pomiary elektryczne:   szt.

Pomiar rezystancji izolacji w obwodzie 1 fazowym     5 zł

Pomiar rezystancji izolacji w obwodzie 3 fazowym     10 zł

Pomiar impedancji pętli zwarcia     5 zł

Pomiar skuteczności zerowania     5 zł

Pomiar wyłącznika różnicowo-prądowego     20 zł

Pomiar rezystancji uziemienia     20 zł

            

Układanie kabla w ziemi (bez materiału):   m.b.

Wykop ręczny o głębokość 0.8m     20 zł

Wykonanie podsypki z piasku     5 zł

Ułożenie bednarki     0,50 zł

Ułożenie kabla o przekroju żyły do 25mm2 + ułożenie folii     10 zł

Ułożenie kabla o przekroju żyły do 35mm2 + ułożenie folii     15 zł

Ułożenie kabla o przekroju żyły do 50mm2 + ułożenie folii     20 zł

Zasypanie wykopu     10 zł