INSTALACJE ELEKTRYCZNE


■ instalacje elektryczne w budynkach mieszkalnych
■ instalacje elektryczne w budynkach użyteczności publicznej
■ instalacje elektryczne w obiektach przemysłowych
■ wykonywanie instalacji oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego
    -oświetlenia posesji, ogrodów, kamienic itp.
■ wykonujemy piony lokatorskie zgodnie z aktualnymi normami (z żyłą ochronną „PE”)
■ wymiana tablic piętrowych, tablic administracyjnych itp.
■ montaż rozdzielnic zasilających
■ modernizacja tablic elektrycznych
■ instalacje przeciwprzepięciowe
■ połączenia wyrównawcze
■ pomiary instalacji elektrycznej:
    -pomiary rezystancji izolacji
    -pomiary ochrony przeciwporażeniowe
    -zerowania pomiary wyłączników różnicowo-prądowych
    -pomiary natężenia oświetlenia
    -pomiary natężenia obciążenia
    -pomiary poboru mocy i prądu
■ podłączanie kuchni elektrycznych oraz różnego sprzętu RTV i AGD
■ konserwacja i modernizacja istniejącej infrastruktury

INSTALACJE NISKOPRĄDOWE

■ Instalacje alarmowe
    -pełne systemy alarmowe w budynkach mieszkalnych i handlowych itp.
    -nowoczesne systemy powiadamiania GSM w czasie włamania
    -montaż, modernizacja, konserwacja
■ instalacja systemów monitoringu CCTV
■ instalacja systemów kontroli dostępu
■ instalacja systemów domofonowych oraz wideodomofonowych

■ sieci telefonicznych
■ sieci komputerowych LAN i WI-FI

SYSTEMY AUDIOWIZUALNE


■ multiroom audio - video
■ kina domowego
■ nagłaśniających typu radiolinia
■ antenowych TV – SAT
■ nagłośnienia: lokali użytku publicznego, szkół, sal konferencyjnych, obiektów sportowych itp.
 
sieci radiowęzłowe